.
Η Εταιρία
Σύντομο Ιστορικό

Ο Oikiskos είναι ένα προϊόν που κατασκευάζεται από τον όμιλο ΕΝΕΤΑ. Ο όμιλος στρατηγικά δραστηριοποιείται σε 5 τομείς . Τον τομέα των μελετών , τον τομέα των κατασκευών, τον τομέα διαχείρισης
των ακινήτων - τουριστικών & αστικών, τον τομέα του εμπορίου οικοδομικών υλικών και προκατασκευασμένων οικίσκων και τον τομέα Υγείας.

Η ΕΝΕΤΑ ιδρύθηκε το 2006 από το Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό Α.Π.Θ MSc Παρταλίδη Δ. Ερμόλαο στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο Δήμο του Πολεοδομικού της Θεσσαλονίκης. Στο Δήμο
βρίσκεται το κέντρο της ζώνης καινοτομίας της Θεσσαλονίκης και φιλοξενούνται ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, καινοτόμες επιχειρήσεις, το Τεχνολογικό Πάρκο της Θεσσαλονίκης
αλλά και το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αξιόλογη ανάπτυξη. Πλέον χαρακτηριστική είναι η ενίσχυση του νέου ρόλου του τριτογενή τομέα με νέου τύπου υπηρεσίες με
διεθνοποιημένο χαρακτήρα.  Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε αναπτυσσόμενη τροχιά, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο της πολεοδομικής ανάπτυξης, και επέκτασης της πόλης της Θεσσαλονίκης προς
ανατολικά.

Το 2007 η εταιρία επεκτάθηκε στον τομέα της εκμίσθωσης κατοικιών για μικρή διάρκεια και, αργότερα, το 2010 δημιούργησε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτού του τομέα, υποκατάστημα στο Τρίκορφο
Χαλκιδικής. Ο συγκεκριμένος χώρος επιλέχθηκε ώστε να είναι προσβάσιμη η επιχείρηση από όλες τις περιοχές της Χαλκιδικής, που αποτελεί ήδη  κορυφαίο ευρωπαϊκό τουριστικό προορισμό. Ο χώρος
είναι πρώτης προβολής από τον οδικό άξονα Ν. Μουδανιών - Ν. Μαρμαρά στο 18ο χλμ,  και η επιλογή του εξυπηρετεί ταυτόχρονα λόγους διαφήμισης και προώθησης των προιόντων και υπηρεσιών της
εταιρίας.

Το 2009 ανεξαρτητοποιήθηκε το μελετητικό τμήμα της εταιρίας και δημιουργήθηκε η εταιρία με την επωνυμία e-MeLeTi!
Η εδρα της νέας εταιρίας είναι  στο ιστορικό & εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα απο τα λίγα διασωθέντα διατηρητέα κτηρια της πυρίκαυστου ζώνης, που χρονολογείται από το 1920 και
ανακατακευάστηκε πλήρως από τον όμιλό μας.

Το 2010 ο όμιλος επεκτάθηκε στον τομέα των χωματουργικών – κατεδαφίσεων – εκσκαφών -  επιχωματώσεων και, λίγο αργότερα, στο χονδρικό εμπόριο οικοδομικών υλικών. Για τον λόγο αυτό,
δημιουργήθηκε υποκατάστημα στην περιοχή του Λαγκαδά, πλησίον του Νέου Κόμβου της Εγνατίας Οδού με την ονομασία 24 Α σε ιδιόκτητο  χώρο 7 στρεμμάτων.

Την ιδια χρονιά ξεκίνησε η παραγωγή πρότυπων προκατασκευασμένων κτηρίων με την επωνυμία OIKISKOS.
Οι κατασκευές διακρίνονται για την εργονομία και την αισθητική τους.

Τελος ο όμιλος έχει επεκταθεί και στον κλάδο των ιατρικών υπηρεσίων με την ιδρυση και λειτουργία πρότυπων διαγνωστικών εργαστηρίων και ιατρικών ερευνητικών κέντρων.

Το 2016 εγκαινιάσαμε μια νέα συνεργασία αντιπροσώπευσης των προϊόντων μας στη Βουλγαρία
και στην Τουρκία, με κραταιές εκεί εταιρίες,  θέλοντας να  ενισχυθεί η προσπάθειά μας για διείσδυση των
προϊόντων και των υπηρεσιών σε όλες τις γειτονικές χώρες.
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
www.oikiskos.com - Ε Ν Ε Τ Α  group                              ©  C  O  P  Y  R  I  G  H  T   2  0  2  0   All rights reserved.

Τα γραφεία μας

Τι λένε για εμάς οι πελάτες μας
Η πολυετής εμπειρία του στελεχιακού δυναμικού του τμήματος τεχνικών έργων της ΕΝΕΤΑ είναι εγγύηση ποιότητας κι ασφάλειας για κάθε έργο που κατασκευάζουμε.
Η εταιρία διαθέτει τεχνικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, και ακολουθεί πιστά τους κανόνες ασφάλειας και τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, σε όλες τις φάσεις την αντοχή τους στο χρόνο.

Ο όμιλος «ΕΝΕΤΑ» εφαρμόζει  σύστημα  διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 από την BUREAU VERITAS σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει . Έχουμε πετύχει σημαντικές διακρίσεις για τις
καινοτόμες και  πρωτοπόρες υπηρεσίες μας και έχουμε τιμηθεί από φορείς  της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας  αποτελείται από ενότητες που αναφέρονται στη διοικητική
δομή, στα θέματα διαχείρισης προσφορών και συμβάσεων, αγορών, στην αξιολόγηση προμηθευτών και υπεργολάβων, στη σύνταξη προγραμμάτων Ποιότητας Έργων, στην εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, στη γενική
παρακολούθηση του τεχνικού έργου, στη διαχείριση των προβλημάτων και στη διαχείριση παραπόνων που ενδέχεται να προκύψουν, η τήρηση όλων των ποιοτικών προδιαγραφών και της αναγκαίας τεκμηρίωσης (έντυπα
καταγραφής και ελέγχων, οδηγίες εργασίας κ.α) ακολουθείται για όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε ανεξαρτήτως μεγέθους.
Διαχείριση  Έργων
Κοστολογική Παρακολούθηση
Η ΕΝΕΤΑ  έχει συγκροτήσει ένα σύστημα κοστολογικής αποτύπωσης και παρακολούθησης των έργων,
το οποίο αρχίζει με τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς (προκοστολόγηση) και ολοκληρώνεται με την
απολογιστική αποτίμηση του έργου. Το σύστημα αυτό προβλέπει κωδικοποίηση των έργων και
καθορισμό κέντρων κόστους με αντίστοιχο επιμερισμό  αυτών σε κόστος υλικών και κόστος εργασίας. Η
εταιρία διαθέτει σύγχρονες λογισμικές εφαρμογές, με αποτέλεσμα να έχει τη  δυνατότητα στενής
παρακολούθησης της εξέλιξης του κόστους κάθε έργου και λήψης των αναγκαίων διορθωτικών
προληπτικών ενεργειών.
Απόλυτη Συνέπεια στα Χρονοδιαγράμματα
Η ΕΝΕΤΑ  έχει θεσπίσει διαδικασίες ώστε να ελέγχεται τακτικά η πρόοδος και η παρακολούθηση
του χρονοδιαγράμματος του έργου. Ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που
μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου γίνεται πάντοτε
εγκαίρως και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη αντιμετώπισή τους. Σε περίπτωση
καθυστέρησης παράδοσης του έργου με υπαιτιότητα της Εταιρίας, αξιώνεται ρήτρα καθυστέρησης
Η ρήτρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, ανέρχεται σε κάποιο ποσοστό της αξίας του
έργου που ορίζεται στους όρους του Συμφωνητικού ανάθεσης του έργου.

Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μέσα από το
σύστημα αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν την ENETA.

Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών,
αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για μας. Η ENETA μεριμνά
:

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα  δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις δραστηριότητες μας που έχουν επίδραση στο περιβάλλον. Τέτοιες
δραστηριότητες είναι εκείνες όπως η χρήση φυσικών πόρων (π.χ. νερό κτλ), χειρισμός και διάθεση των απορριμμάτων, και κατανάλωση ενέργειας.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος παρέχει ένα σύστημα εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου των ενεργειών που έχουν επίδραση και αντίκτυπο στο
περιβάλλον. Μέσω της εφαρμογής του συστήματος επιτευγχάνουμε μείωση του λειτουργικού κόστους  από την αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας. Εντοπίζουμε τρόπους για
την δραστική μείωση των υπολειμμάτων και απορριμμάτων, την αποδοτική διάθεση αυτών και την εξοικονόμηση ενέργειας. Είμαστε απόλυτα συμμόρφωμένοι με την εφαρμοζόμενη
νομοθεσία.

Γνωρίζουμε ότι

 • Η υπεύθυνη συμπεριφορά μας προς το φυσικό περιβάλλον βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινής ζωής και ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής και την ευημερία των επόμενων
  γενεών.
 • Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί συλλογική ευθύνη των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών.
 • Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, εκτός από γενική υποχρέωση, οφείλει να αποτελεί δέσμευση και αναπόσπαστο μέρος της χρηστής επιχειρηματικής λειτουργίας.
 • Η ευθύνη προς το περιβάλλον και η εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής αποτελούν θεμελιώδη λίθο ορθής εταιρικής συμπεριφοράς και συνεισφοράς των επιχειρήσεων στην
  Αειφόρο Ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής μας πολιτικής, δεσμευόμαστε να αναλύουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των βασικών λειτουργιών και των δραστηριοτήτων μας, να θέτουμε
κατάλληλους σκοπούς και στόχους για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης και τη μείωση των επιπτώσεών μας στο περιβάλλον, να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και να
προωθούμε σχέδια δράσης με στόχο:

 • Να βελτιώνουμε την εταιρική οικολογική μας αποδοτικότητα.
 • Να ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Εταιρική & Κοινωνική Ευθύνη
Κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Το εργοστάσιο μας
Οι στόχοι μας
Οι βασικοί μας στόχοι είναι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας και η τήρηση των
υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών που θέτουμε, η συνεχής διεύρυνση της παραγωγής τεχνικού έργου σε νέους
τομείς και η διαρκής εξειδίκευση, η συνεχής επιμόρφωση του στελεχιακού μας δυναμικού για τα σύγχρονα
αντικείμενα σχεδιασμού και διαχείρισης κατασκευών, η ανάπτυξη τεχνικού έργου στον τομέα της κατοικίας,
αλλά και η αξιοποίηση εφαρμογών της κτηματαγοράς (real estate) και η διείσδυση στην αγορά των Βαλκανίων.
To όραμα μας
Όραμα της ΕΝΕΤΑ  είναι η διαρκής προώθηση
πρωτοποριακών υπηρεσιών στην  αγορά και η
δημιουργία νέων επιχειρηματικών πεδίων
δράσης.
Η αποστολή μας     
Αποστολή μας είναι να διατηρούμε  σε υψηλά
επίπεδα τα ποιοτικά standards που η ίδιοι
θέτουμε.
Η φιλοσοφία μας
Σχεδιάζουμε λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας κατασκευής, άρτιας λειτουργικής
εφαρμογής και εγγυόμαστε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Τεκμηριώνουμε το σχεδιασμό και
την κατασκευή με πλήρη σχέδια, τεχνικές περιγραφές και προγράμματα ποιότητας
έργου, με λεπτομερείς καταγραφές ελέγχων και δοκιμών.
Προσδιορίζουμε αναλυτικά το
κόστος κατασκευής και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην αποκλίνουμε
από το συμβατικό κόστος. Προσφέρουμε λύσεις που βελτιώνουν σημαντικά τη
λειτουργικότητα του έργου και τη σχέση κόστους-αποτελέσματος. Παρακολουθούμε τις
τεχνολογικές εξελίξεις, εμπλουτίζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς την υλικοτεχνική
υποδομή σχεδιασμού και παραγωγής.

Πιστεύουμε και επενδύουμε στους ανθρώπους μας, καλλιεργώντας τις καλύτερες δυνατές
σχέσεις και συνθήκες εργασίας, ενώ κάνουμε πράξη τη διαρκή επιμόρφωση του
στελεχιακού δυναμικού στα θέματα κατασκευής, προγραμματισμού και διαχείρισης τεχνικών
έργων.
Η ΕΝΕΤΑ διαθέτει εξειδικευμένους
Μηχανικούς που επιμορφώνονται και
εκπαιδεύονται διαρκώς σε όλες τις εξελίξεις,
με πλήρες επιστημονικό υπόβαθρο και
βαθιά γνώση στην κατασκευή τεχνικών
έργων.

Διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία και
είναι πάντα πρόθυμοι να σας προσφέρουν
την λύση που καλύπτει τις πραγματικές σας
ανάγκες.

Τα γραφεία μας στελεχώνονται από
Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς,
Σχεδιαστές, Οικονομικούς Συμβούλους,
Λογιστές, Υπεύθυνους Πωλήσεων και
Εργοδηγούς.

Όμως, εκτός από όλους αυτούς τους
ανθρώπους, υπάρχουν και άλλοι πολλοί οι
οποίοι ασχολούνται πρακτικά με την
διαδικασία κατασκευής. Τo εργοστάσιο μας
διαθέτει έμπειρους τεχνίτες, ηλεκτρολόγους,
υδραυλικούς, εργάτες και κάθε άλλου είδους
προσωπικό κατάλληλα και επαρκώς
καταρτισμένους.
για το ανθρώπινο δυναμικό της,

το εργασιακό περιβάλλον &

την προστασία του Περιβάλλοντος.
Δεσμευόμαστε για Περιβαλλοντική Διαχείριση.
Νεο πρόγραμμα  Απόσυρσης - Ανακύκλωσης οικίσκων.   Δείτε
εδώ!
Πρακτική Άσκηση & Σταδιοδρομία μαζί μας
Επιλεγμένοι πελάτες μας
Η εταιρία μας είναι παρούσα στις περισσότερες εγχώριες αλλά και σε επιλεγμένες διεθνείς εκδηλώσεις.

Βρισκόμαστε  στα μεγάλα εκθεσιακά γεγονότα, Το τμήμα ανάπτυξης έχει γνώση των νέων τεχνολογιών, των καινοτομιών που προωθούνται παγκοσμίως στον
τομέα της άμεσης στέγασης. Παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις και τις ενσωματώνουμε στα προίόντα μας.

Είμαστε εκεί σε κάθε μέσο και σε κάθε δίκτυο διάδοσης των νέων τεχνολογιών.  

Αναγνωρίζοντας ότι τα προϊόντα μας, ως προϊόντα στέγασης, συνδέονται άμεσα τόσο με τη διαβίωση όσο και την εργασία, δηλαδή κάθε έκφανση της ανθρώπινης
δραστηριότητας, θέτουμε όλη την τεχνογνωσία μας προς όφελος των πελατών μας, προσφέροντάς τους εργονομικές και οικονομικές λύσεις. Απόρροια αυτού
είναι η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν σταθερά μεγάλες επιχειρήσεις και φορείς, με τους οποίους μας συνδέει μακροχρόνια συνεργασία. Μεγαλύτερη
ανταμοιβή μας η ικανοποίηση των πελατών μας, που αποτελεί γερή βάση και εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξή μας,πάντα πρωτοπορώντας στο σχεδιαστικό
και κατασκευαστικό τομέα.
Νέα & εκδηλώσεις

Tα ΝΕΑ μας

26/03/2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι η
εταιρία μας θα παραμείνει
ανοιχτή
καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές
που ανεστάλει υποχρεωτικά η
λειτουργία τους βάσει των μέτρων προς
περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, όπως
δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ Β915-17-03-
2020.

24/08/2020
Φροντίζουμε για την ασφάλεια τόσο του
προσωπικού όσο και των πελατών μας
που θα θελήσουν να μας επισκευθούν!

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ TO
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ  
Infacoma 2020

37th International Exhibition for Construction Materials Insulation, Door and
Window Frames, Sanitary Ware, Preconstruction & Technology

Date: 2020-2
Venue: Mediterranean Exhibition Centre, Athens, Greece
Δίνουμε μεγάλη σημασία στα σχέδια προσωπικής ανάπτυξης επιδόσεων των εργαζομένων μας και
χρησιμοποιούμε διεθνή πρότυπα για να τις αξιολογήσουμε με σκοπό να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους μας να
επιτύχουν τις επαγγελματικές φιλοδοξίες τους. Θέλουμε οι εργαζόμενοί μας να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως
τις δυνατότητές τους και τους ενθαρρύνουμε να βελτιώσουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες τους μέσω της
συνεχιζόμενης ανάπτυξης και μάθησης. Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στους εργαζομένους μας ένα θετικό και
γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον εργασίας, ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης.
Πιστεύουμε ότι η υψηλή δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού μας αποτελεί βασική πτυχή της ικανότητάς μας να
παρέχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες στους πελάτες μας.
Στην eneta θέτουμε συνεχώς προκλήσεις στους ίδιους μας τους εαυτούς. Εάν είστε φιλόδοξος (η) και ψάχνετε
έναν ρόλο με πραγματική ευθύνη που να δοκιμάζει τις γνώσεις και τις ικανότητές σας, τότε ανήκετε σίγουρα στην
οικογένεια μας.

Επικοινωνήσετε μαζί μας στο
recruitment@enetate.com
Oikiskos B2B
Είστε επαγγελματίας; Γνωρίζουμε πως να σας παρέχουμε αυτό που θα κάνει την
διαφορά!  Δείτε
εδώ την πολιτική της εταιρίας μας για εσάς!
Γίνετε σήμερα μέλος του eneta bonus CLUB
Κερδίστε χιλιάδες πόντους
από τις μικρότερες ή μεγαλύτερες, συναλλαγές και μετατρέψτε τους    σε
προϊόντα ή υπηρεσίες που θα καλύψουν πρακτικές σας ανάγκες.

Δείτε
εδώ τους όρους και τις προυποθέσεις του προγράμματος
και κάντε την αίτηση σας!
Καλώς ήλθατε στoν Ομιλο Eneta

Στα πλαίσια των κοινωνικών μας δράσεων εγκαθιστούμε οικίσκους
βοηθώντας συμπολίτες μας και τις οικογένειες τους να αποκτήσουν μια
προσωρινή κατοικία σε περιπτώσεις Φυσικών καταστροφών!
eneta wedding list
Τα τελευταία χρόνια, όλο και λιγότερα ζευγάρια επιλέγουν τη λύση της  λίστας γάμου που αφορά
εξοπλισμό και είδη σπιτιού καθώς τις πιο πολλές φορές ζουν ήδη μαζί και διαθέτουν ήδη την
οικοσκευή. Δεν έχουν ωστόσο ένα ποιοτικό σπίτι!

Η eneta wedding list είναι μία καινοτόμος και σύγχρονη υπηρεσία  που προσφέρει πλήρη
ελευθερία στα νέα ζευγάρια, ξεχωριστή ευκολία στους καλεσμένους και σημαντικά προνόμια σε
όλους, με τον πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο τρόπο.   

Έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως κομψή εικόνα, χρήση πιστωτικής αντί μετρητών,  χωρίς ουρές σε
ταμεία, δυνατότητα κατάθεσης δώρου από καλεσμένους στο εξωτερικό, κ.α. Με την eneta wedding
list μπορείτε να επιλέξετε τα πακέτα ανακαίνισης ή τους οικίσκους που σας  ενδιαφέρουν και να
βοηθήσετε τους καλεσμένους σας να σας δωρίσουν κάτι που για εσάς είναι σημαντικό!

Διαμορφώστε τη λίστα γάμου σας όπως εσείς επιθυμείτε.
Η λίστα σας μπορεί να είναι ανοικτή (οι καλεσμένοι επιλέγουν ελεύθερα τα δώρα που επιθυμούν να
σας χαρίσουν) ή κλειστή (διαλέγετε τα δώρα που επιθυμείτε να σας χαρίσουν και οι καλεσμένοι σας
επιλέγουν μεταξύ αυτών) ή λογαριασμός (η συνολική αξία των δώρων στα οποία έχετε επιλέξει
εσείς τα είδη που επιθυμείτε). Η λίστα σας παραμένει ενεργή για ένα χρόνο από την ημερομηνία
του γάμου σας για να κάνετε τις αγορές σας χωρίς πίεση.
Να πως θα αποκτήσετε την φωλιά σας για το ξεκίνημα της ζωής σας!
Ανοίγοντας μία λίστα γάμου στο όμιλο eneta!  

Μια πρωτότυπη λίστα που θα συμβάλει στο να ανακαινίσετε ή να                                      
αποκτήσετε το σπίτι στο οποίο θα δημιουργήσετε την οικογένεια σας!
Παροχές:

 • Επιπλέον έκπτωση 10% για τις αγορές σας για έναν ολόκληρο χρόνο

 • Δώρο από εμάς αξίας 5% του ποσού της λίστας

 • Θα λάβετε δωρεάν τις ειδικές κάρτες που θα βάλετε στα προσκλητήριά σας, ώστε όλοι οι καλεσμένοι σας να ενημερωθούν για τη Λίστα Γάμου που ανοίξατε.
Ο όμιλος «ΕΝΕΤΑ» εφαρμόζει  σύστημα  διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας & ασφάλειας κατά την εργασία πιστοποιημένα κατά ISO 9001:201, ISO14001:2015 & ISO45001:2018
από την BUREAU VERITAS σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει.

Η εταιρία μας είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό, εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  (Ε.Β.Ε.Θ.)
και στον σύνδεσμο εξαγωγεών Βορείου Ελλάδας (Σ.Ε.Β.Ε.)

Τα εμπορικά σήματα των εταιριών eneta™ e-meleti® και των προϊόντων oikiskos® είναι κατοχυρωμένα στην Ελλάδα & στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα βιομηχανικά σχέδια των προϊόντων μας είναι κατοχυρωμένα στον Ελληνικό οργανισμό Βιομηχανικής ιδιοκτησίας (OBI - GR ) και τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό ( EUIPO- CD).

Ο οικίσκος έχει πατενταριστεί για τις 21 καινοτομίες του με κατάθεση εθνικής ευρεσιτεχνίας (OBI - GR).

Έχουμε πετύχει σημαντικές διακρίσεις για τις καινοτόμες και πρωτοπόρες υπηρεσίες μας και έχουμε τιμηθεί από φορείς  της Ελλάδας και του εξωτερικού.