.
Διαστάσεις & σχεδιασμός...
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
www.enetate.com - Ε Ν Ε Τ Α   C O N S T R U C T I O N S   Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ι Κ Η   &   Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Η   Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α                                     ©  C  O  P  Y  R  I  G  H  T   2  0  1  5   All rights reserved.
Καλώς ήλθατε στoν Ομιλο Eneta
.
Διαστάσεις
Τυπική διάσταση ΟΙΚΙSKOS M6,00XΦ2,4XΥ2,60.
L Διάσταση ΟΙΚΙSKOS M6,00XΦ3,0XΥ2,60 ή M8,00XΦ2,4XΥ2,60
ΧL Διάσταση ΟΙΚΙSKOS M8,00XΦ3,0XΥ2,60     
ΧΧL Διάσταση ΟΙΚΙSKOS M12,00XΦ3,0XΥ2,60
SM Διάσταση ΟΙΚΙSKOS M4,00XΦ3,00XΥ2,60  
XSM Διάσταση ΟΙΚΙSKOS M4,00XΦ2,40XΥ2,60
**Οι εξωτερικές διαστάσεις των CONTAINERS  μπορεί να είναι:
μήκος: 6μ ή 12μ πλάτος: 2,5μ και ύψος 2,5μ

Αποκλίσεις
Η ανοχή στις διαστάσεις σε σχέση με την  μελέτη είναι ± 1%

Κανονισμοί - Φορτίσεις - Μελέτες που εκπονούνται
Η e-MeLeTi η θυγατρική μελετητική εταιρία του ομίλου ΕΝΕΤΑ, για κάθε οικίσκο
που κατασκευάζεται   εκπονεί αρχιτεκτονική μελέτη με φωτορεαλισμούς, στατική
και δυναμική ανάλυση, μελέτη θερμομόνωσης κατά ΚΕΝΑΚ, μελέτη
πυροπροστασίας, μελέτη υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, μελέτη ανάρτησης,
μελέτη σύνδεσης του κάθε οικίσκου εάν αυτός αποτελείται από πολλά κομμάτια και
γενικά οποιαδήποτε μελέτη απαιτείται για την σωστή κατασκευή και λειτουργία του
Οικίσκου. Συντάσσονται επίσης πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια
λεπτομερειών. Ο σχεδιασμός των οικίσκων ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
Ευροκώδικα 3, και ως προς τις φορτίσεις τον Ευροκώδικα 1 και τον Ελληνικό
Κανονισμό φορτίσεων, τον ΕΑΚ 2000 βάση της ζώνη και του σεισμικού συντελεστή
που ισχύει στην περιοχή εγκατάστασης, τις απαιτήσεις θερμομόνωσης, τις
απαιτήσεις ηχομόνωσης, πυροπροστασίας και γενικά είναι σύμφωνος με τους
ισχύοντες κανονισμούς

Γενικά λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω ελάχιστα φορτία τα οποία μπορούν να
αυξηθούν σε ειδικές εφαρμογές
A)  Χιόνι οροφής: 20 kg/m2
Β)  Ωφέλιμο φορτίο δαπέδου: 100kg/ m2
Γ) Ανεμοπίεση: 50 kg/m2
Οι οικίσκοι μας χρησιμοποιούνται ήδη  από πολλές
επιχειρήσεις και σε διάφορους τομείς εφαρμογών

 • Γραφεία , υπαίθρια εργοταξιακά εργαστήρια,
 • Αποθήκες,
 • Φυλάκια πύλης,
 • Χώροι υγιεινής,
 • Κατοικίες,
 • Αποδυτήρια,
 • Εγκαταστάσεις camping,
 • Καντίνες- Βar,
 • Οικίσκοι στέγασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
 • Κινητή τηλεφωνία,
 • Ασύρματα δίκτυα τηλεπικοινωνιών,
 • Συστήματα εντοπισμού (RADAR),
 • Τηλεοπτικές μεταδόσεις,
 • Επικοινωνίες σιδηροδρομικών δικτύων,
 • Αμυντικές εφαρμογές,
 • Οικίσκοι για την στέγαση Γεννητριών,
 • Οικίσκοι για την στέγαση Η/Ζ και δεξαμενών     
  πετρελαίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η     συνεχής
  παροχή ρεύματος στον εξοπλισμό,
 • Στέγαση εξοπλισμού και προσωπικού,
 • Προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες με
  προδιαγραφές του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων για
  την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των σχολείων
  της χώρας.
Χρήσεις...
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
www.oikiskos.com - Ε Ν Ε Τ Α  group                              ©  C  O  P  Y  R  I  G  H  T   2  0  1  8   All rights reserved.
.