.
Προκατασκευασμένοι Οικίσκοι...
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
www.enetate.com - Ε Ν Ε Τ Α   C O N S T R U C T I O N S   Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ι Κ Η   &   Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Η   Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α                                     ©  C  O  P  Y  R  I  G  H  T   2  0  1  5   All rights reserved.
Καλώς ήλθατε στoν Ομιλο Eneta
.
.
Ο oikiskos είναι ένα ελληνικό προϊόν που κατασκευάζεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στην
Θεσσαλονίκη. Έπειτα μεταφέρεται στην θέση της εγκατάστασης του όπου υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης του
σε συγκρότημα σύμφωνα με την Αρχιτεκτονική Μελέτη που έχει εκπονηθεί. Οι οικίσκοι μας παρέχουν
λύσεις σε κάθε πρόβλημα άμεσης στέγασης.
Σύστημα Δόμησης
Το σύστημα δόμησης ανήκει στην κατηγορία της ελαφριάς προκατασκευής. Κάθε Οικίσκος είναι
μεταφερόμενος σε επικαθήμενο τροχοφόρο όχημα. Οι επιμέρους μονάδες συναρμολογούνται μεταξύ τους
με κοχλίες και περικόχλια ή συγκολλήσεις ώστε να συνθέτουν ένα ενιαίο οικίσκο. Ο τρόπος
συναρμολόγησης είναι απλός και εύχρηστος και υπάρχει δυνατότητα αποσυναρμολόγησης με μηδενικές
φθορές.  Οι  ενώσεις των πάνελ γίνονται με προσθετό
στεγανωτικό υλικό όπου απαιτείται ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης στεγανότητα. Οι οικίσκοι μπορούν να  
τοποθετηθούν έτσι ώστε να εφάπτονται μεταξύ τους προς δημιουργία μεγαλύτερου ενιαίου χώρου. Η
εσωτερική διαρρύθμιση του οικίσκου γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζονται το δυνατόν περισσότερες
προδιαγραφές ασφάλειας και άνεσης. Οι οικίσκοι  είναι έτοιμοι για χρήση με ολοκληρωμένα τα ΗΛΜ δίκτυα
(Αποχέτευση -Ύδρευση - Ηλεκτρολογικά ) μέχρι το περίγραμμα τους και με αναμονές για την σύνδεση τους
με τα δίκτυα στον τόπο εγκατάστασης. Στο κέλυφος υπάρχουν οι απαιτούμενες αναμονές – οπές για είσοδο /
έξοδο με ελαστικά παρεμβρύσματα κατά περίπτωση και όπου απαιτείται

Συνοδευτικά έγγραφα:
*Βεβαίωση στατικής επάρκειας ή στατική μελέτη ανάλογα νε την εφαρμογή
*Σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης
*Τεχνικά εγχειρίδια μηχανολογικού εξοπλισμού  ( κλιματιστικών, λεβήτων, φωτοβολταϊκών κλπ).
*Πιστοποιητικά δήλωσης συμμόρφωσης CE ή ισοδύναμα για τα υλικά και τον εξοπλισμό.
*Αντίγραφο των πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της εταιρίας
Oι προκατασκευασμένοι μεταφερόμενοι  οικίσκοι  μας  κατασκευάζονται  από  σίδηρό  σκελετό  και  πανελς
πολυουρεθάνης ή μετασχηματισμένα Containerς. Είναι χαρακτηριστική η υψηλή τους αντοχή και το άνετο
εσωτερικό  κλίμα  που     οφείλεται  αφενός  στον   σχεδιασμό  τους   και   αφετέρου   στην  ποιότητα   της  
κατασκευή τους.
Αποκτήστε τον δικό σας OiKiSkO σε 3 βήματα....
Διαλέξτε από τον κατάλογο μας ένα τυποποιημένο σχέδιο
ή φτιάξτε ένα δικό σας με την βοήθεια της αρχιτεκτονικής μας ομάδας
Τοποθετήστε στον oikisko όσα extras σας είναι απαραίτητα
(wc, κουζίνα, κλιματιστικό, θερμοσίφωνα, ηλιακό, φωτοβολταικό, πυρασφάλεια κα)
Υποδείξτε μας το σημείο τοποθέτησης
Πολύ σύντομα θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον νέο σας χώρο!!!
Η πολυετής εμπειρία του στελεχιακού δυναμικού του τμήματος τεχνικών έργων της ΕΝΕΤΑ είναι εγγύηση ποιότητας κι ασφάλειας για κάθε έργο που κατασκευάζουμε. Η εταιρία ακολουθεί πιστά τους κανόνες ασφάλειας και τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, σε όλες τις φάσεις της κατασκευής.  
Επιμένουμε στη λεπτομέρεια, από τη μελέτη μέχρι την περάτωση της κατασκευής ωστε τα έργα μας να διακρίνονται για τη λειτουργικότητα, την αισθητική και την αντοχή τους στο χρόνο. Σε όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε ακολουθούνται πιστά οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που έχει
θεσπίσει η εταιρία μας, συμφωνα με το πρότυπο ISO 9001/2008. Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας  αποτελείται από ενότητες που αναφέρονται στη διοικητική δομή, στα θέματα διαχείρισης προσφορών και  συμβάσεων, αγορών, στην αξιολόγηση προμηθευτών και
προδιαγραφών και της αναγκαίας τεκμηρίωσης (έντυπα καταγραφής και ελέγχων, οδηγίες εργασίας κ.α) που ακολουθείται για όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε ανεξαρτήτως μεγέθους. H εταιρεία μας εφαρμόζει επίσης Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και Σύστημα Υγείας και
Ασφάλειας στην εργασία. Σκοπός των Συστημάτων αυτών είναι η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της εταιρίας στο περιβάλλον με ταυτόχρονη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων της και όσων εργάζονται για λογαριασμό της.  Όλες οι υπηρεσίες
του ομίλου είναι πιστοποιημένες ως προς την ποιότητα τους. Τα υλικά που σας προσφέρουμε έχουν υψηλότατα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα εργοστάσια παραγωγής τους θεωρούνται από τους ηγέτες της αγοράς. Υλικά και εργασία συνοδεύονται από εγγύησεις. Υπάρχει πληθώρα υπηρεσιών
της όποιες μπορείτε να αξιοποιήσετε μετά την πώληση και αφορούν συντήρηση και επισκευή.

Οι κατασκευές ανάλογα με τον τύπο τους συνοδεύονται από τα εξής έγγραφα

Πιστοποιητικό ποιότητας
Πιστοποιεί ότι το εταιρικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόστηκε στο έργο σας και όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν επώνυμα και έφεραν τα απαραίτητα από την ισχύουσα νομοθεσία  πιστοποιητικά
Γραπτή εγγύηση στεγανότητας διάρκειας 24 μηνών
Πιστοποιεί ότι στην κατασκευή χρησιμοποιηθήκαν υλικά σφράγισης που την εξασφαλίζουν από τα καιρικά φαινόμενα και εκτελέστηκε έλεγχος στεγανότητας σε παραπλήσιες με τις φυσικές συνθήκες πριν την τελική παράδοση της προς χρήση.
Πιστοποιητικό εγγύησης
Αφόρα γραπτή δέσμευση της εταιρίας  για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών ότι το προϊόν θα παραμείνει στην σχεδιαζόμενη κατάσταση
Πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
Πιστοποιεί ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που υλοποιήθηκε στο έργο  είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384 (ΦΕΚ 1222Β/2006),  τις διατάξεις του Ν. 4483/1955 και του ισχύοντος ΚΕΗΕ, είναι ακίνδυνη και ασφαλής και υφίσταται σε αυτήν προστασία από ηλεκτροπληξία με διάταξη
διαφορικού ρεύματος.
Πιστοποιητικό υδραυλικής εγκατάστασης
Πιστοποιεί ότι η υδραυλική εγκατάσταση που υλοποιήθηκε στο έργο είναι σύμφωνη με τις διατάξεις τις ΤΟΤΕΕ 2411/86, και του ισχύοντα ΚΕΥΕ και δεν υπάρχουν διαρροές ή δυσλειτουργίες. Διασφαλίζει οτι τα υδραυλικά είδη  συνδέθηκαν κατάλληλα και είναι έτοιμα προς χρήση.
Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας κλιματιστικής εγκατάστασης
Πιστοποιεί ότι η κλιματιστική εγκατάσταση που τοποθετήθηκε στο έργο είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις, είναι ασφαλής και λειτουργεί καλά και αποδοτικά καθώς και ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι από την χρήση της για την υγεία.

Λεπτομέρειες για τους όρους των  των εγγυήσεων θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.
Τυπική διάσταση ΟΙΚΙSKOS M6,00XΦ2,4XΥ2,60.
L Διάσταση ΟΙΚΙSKOS M6,00XΦ3,0XΥ2,60 ή M8,00XΦ2,4XΥ2,60
ΧL Διάσταση ΟΙΚΙSKOS M8,00XΦ3,0XΥ2,60     
ΧΧL Διάσταση ΟΙΚΙSKOS M12,00XΦ3,0XΥ2,60
SM Διάσταση ΟΙΚΙSKOS M4,00XΦ3,00XΥ2,60  
XSM Διάσταση ΟΙΚΙSKOS M4,00XΦ2,40XΥ2,60
**Οι εξωτερικές διαστάσεις των CONTAINERS  μπορεί να είναι:
μήκος: 6μ ή 12μ πλάτος: 2,5μ και ύψος 2,5μ

Αποκλίσεις
Η ανοχή στις διαστάσεις σε σχέση με την  μελέτη είναι ± 1%

Κανονισμοί - Φορτίσεις - Μελέτες που εκπονούνται
Η e-MeLeTi η θυγατρική μελετητική εταιρία του ομίλου ΕΝΕΤΑ, για κάθε οικίσκο που κατασκευάζεται   εκπονεί αρχιτεκτονική
μελέτη με φωτορεαλισμούς, στατική και δυναμική ανάλυση, μελέτη θερμομόνωσης κατά ΚΕΝΑΚ, μελέτη πυροπροστασίας,
μελέτη υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, μελέτη ανάρτησης, μελέτη σύνδεσης του κάθε οικίσκου εάν αυτός αποτελείται
από πολλά κομμάτια και γενικά οποιαδήποτε μελέτη απαιτείται για την σωστή κατασκευή και λειτουργία του Οικίσκου.
Συντάσσονται επίσης πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτομερειών. Ο σχεδιασμός των οικίσκων ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του Ευροκώδικα 3, και ως προς τις φορτίσεις τον Ευροκώδικα 1 και τον Ελληνικό Κανονισμό φορτίσεων, τον ΕΑΚ
2000 βάση της ζώνη και του σεισμικού συντελεστή που ισχύει στην περιοχή εγκατάστασης, τις απαιτήσεις θερμομόνωσης, τις
απαιτήσεις ηχομόνωσης, πυροπροστασίας και γενικά είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς

Γενικά λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω ελάχιστα φορτία τα οποία μπορούν να αυξηθούν σε ειδικές εφαρμογές
Β)  Ωφέλιμο φορτίο δαπέδου. 100kg/ m2
Γ) Ανεμοπίεση: 50 kg/m2
Οι οικίσκοι μας χρησιμοποιούνται ήδη  από πολλές
Γραφεία , υπαίθρια εργοταξιακά εργαστήρια,
Αποθήκες,
Φυλάκια πύλης,
Χώροι υγιεινής,
Κατοικίες,
Αποδυτήρια,
Εγκαταστάσεις camping,
Καντίνες- Βar,
Οικίσκοι στέγασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
Κινητή τηλεφωνία,
Ασύρματα δίκτυα τηλεπικοινωνιών,
Συστήματα εντοπισμού (RADAR),
Τηλεοπτικές μεταδόσεις,
Επικοινωνίες σιδηροδρομικών δικτύων,
Αμυντικές εφαρμογές,
Οικίσκοι για την στέγαση Γεννητριών,
Οικίσκοι για την στέγαση Η/Ζ και δεξαμενών     πετρελαίου,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η     συνεχής παροχή ρεύματος
στον εξοπλισμό,
Στέγαση εξοπλισμού και προσωπικού,
Προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες με προδιαγραφές
του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων για την άμεση
εξυπηρέτηση των αναγκών των σχολείων της χώρας.
Αρχιτεκτονική
μπορούσατε να βρείτε κάποιο που ταιριάζει στις ανάγκες σας.
Η Αρχιτεκτονική μας ομάδα μπορεί να συνθέσει για εσάς έναν καινούριο μοντέλο εάν τα τυποποιημένα δεν
σας καλύπτουν απόλυτα. Εσωτερικά στους Οικίσκους μπορούν να κατασκευαστούν δωμάτια, γραφεία, να
τοποθετηθεί κουζινάκι και να διαμορφωθεί χώρος λουτρού. Επίσης μπορεί να κατασκευαστεί αποθήκη με
όλα τα εξαρτήματα της.
Με την παραγγελία σας εκπονείται η αρχιτεκτονική μελέτη και δημιουργούνται φωτορεαλισμοί.

Χρωματισμοί
Όλα τα μεταλλικά μέλη του οικίσκου προστατεύονται με αντίστοιχες βαφές και συγκεκριμένα:
Όλα τα μεταλλικά τμήματα αφού καθαριστούν επιμελώς. προστατεύονται με μία στρώση αντισκωριακού
ασταριού αλκυδικών ρητινών και βάφονται με δύο στρώσεις βερνικοχρώματος αλκυδικών ρητινών.
Όλα τα ειδικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση και στερέωση των πανέλων έχουν την ίδια
απόχρωση με αυτή του οικίσκου
Όλοι οι χρωματισμοί γίνονται κατά την επιλογή και τις προτάσεις του εντολέα.
Οι οικίσκοι διαθέτουν περιμετρικές οριζόντιες
Ρυθμιζόμενα μεταλλικά σημεία στήριξης κρατούν τον ΟΙΚΙΣΚΟ σε απόσταση  από το
έδαφος και βοηθούν  στην οριζοντίωση.
Οι οικίσκοι διαθέτουν σημεία ανάρτησης και πρόσδεσης  για την
εύκολη και ασφαλή μεταφορά τους.
Στους οικίσκους μπορούν να προσαρτηθούν προστεγάσματα,
πρόβολοι, σκάλες κιγκλιδώματα κ.α.
Φέρων οργανισμός

Ο φέρων οργανισμός των οικίσκων panels είναι
μεταλλικός από λεπτότοιχες διατομές θερμής
εξέλασης. Χρησιμοποιείται  χάλυβας ποιότητας Fe
360 (St 37-2) σύμφωνα με τις ισχύουσες  
προδιαγραφές DIN 17100 . Αποτελείται από
υποστυλώματα, δοκούς, διαδοκίδες κλπ με σαφή
στατική  λειτουργία, όπως προβλέπει η μελέτη που
εκπονείται και είναι ικανός να παραλάβει όλες τις
δυνατές φορτίσεις,  τόσο κατά τη χρήση του, όσο και
κατά την ανύψωση και μεταφορά.  Ιδιαίτερη προσοχή
δίνεται στις συνδέσεις των  επιμέρους στοιχείων του
Φ.Ο. Εφόσον αυτές γίνουν με συγκόλληση
επιλέγονται τα κατάλληλα ηλεκτρόδια και στις θέσεις
συγκόλλησης αποτρέπεται το σκουριασμά των
διατομών με κατάλληλο spray. Οι συγκολλήσεις των
ενώσεων είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες
προδιαγραφές κατά DIN 4100 και κατά DIN 1913 για τα
ηλεκτρόδια.
**Στους οικίσκους containers  o σκελετός είναι
κατασκευασμένος από  μεταλλικές διατομές και
κοίλους δοκούς βαρέως τύπου. Οι οικίσκοι
container  επικαλύπτονται και πλαγιοκαλύπτονται από
ειδικά βαμμένη λαμαρίνα πάχους 3μμ. Η βάσης τους
κατασκευάζεται  από τεγίδες γαλβανισμένες. Οι
ενώσεις γίνονται με συγκόλληση τόξου. Όλα τα
μεταλλικά μέρη  έχουν επίστρωση  διπλού primer και
τελικής βαφής. Τα Container τα οποία
χρησιμοποιούμε μπορούν να αντέξουν εσωτερικά
φορτία έως και 30 τόνων !!!
•      Βάση
Η βάση του οικίσκου, αποτελείται από περιμετρικό πλαίσιο χαλύβδινων διατομών ελάχιστου πάχους 3 mm,  ενδιάμεσες διαδοκίδες- ελάχιστου
πάχους 1,25mm. Από την κάτω πλευρά προαιρετικά τοποθετούνται θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης ελάχιστου πάχους 40 mm . Από την
επάνω πλευρά τοποθετείται η υπόβαση που είναι φύλλα OSB ή προαιρετικά  κόντρα πλακέ θαλάσσης. Κάτω από τα WC τοποθετείται ανθυγρό
MDF ή ανθυγρή μοριοσανίδα. Η υπόβαση έχει ελάχιστο πάχος 18mm. Η κατασκευή είναι άκαμπτη χωρίς παραμορφώσεις και  ανεπίτρεπτα
βέλη κάμψης. Κατά το σχεδιασμό της βάσης λαμβάνεται υπόψη ότι   έδραση της μονάδος δεν θα είναι ενιαία σε επίπεδο έδαφος   αλλά θα
στηρίζεται σε 8 τουλάχιστον σημεία τα οποία θα εξέχουν κατά 5cm κάτωθεν της Βάσης (ποδαράκια).  Τα ποδαράκια που εξέχουν κάτωθεν του
οικίσκου είναι διαμορφωμένα κατάλληλα ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση κοχλιών και η πάκτωση των οικίσκων πάνω σε βάσεις από
σκυρόδεμα. Τα ποδαράκια είναι ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος και δίνουν την δυνατότητα οριζοντίωσης. Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται κατά το
σχεδιασμό για  την ασφαλή έδραση και πρόσδεση των μονάδων επί  των οχημάτων μεταφοράς. Σε  κάθε περίπτωση  η  διαστασιολόγηση των  
διατομών,  οι  αξονικές τους αποστάσεις  κλπ.  εξασφαλίζουν την απαραίτητη αντοχή και ακαμψία. Εάν η χρήση του οικίσκου   απαιτεί αύξηση
των υπολογιζόμενων φορτίων αυτό θα επισημανθεί κατά την μελέτη.

•        Δοκοί – Υποστυλώματα
Τα φέροντα στοιχεία του σκελετού (υποστυλώματα, δοκοί) είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από χαλύβδινες  διατομές, ελάχιστου πάχους
3mm. Οι διατομές και οι τρόποι σύνδεσης τους εξασφαλίζουν πλήρη ακαμψία,  μηδενική δυνατότητα  στροφής ή παραμόρφωσης ή εμφάνισης
βέλους κάμψης. Κάθε μονάδα έχει κατ’ ελάχιστον  τέσσερα υποστυλώματα, ένα σε κάθε γωνία και αν απαιτείται και ενδιάμεσα στις μεγάλες
πλευρές με διατομές που  προκύπτουν από τις μελέτες στατικών που θα εκπονηθούν.  
•        Οροφή
Η οροφή είναι επίπεδη. Τα όμβρια ύδατα σταλάζουν στο λούκι ομβρίων περιμετρικά των οικίσκων. Η κατασκευή  ικανοποιεί τις απαιτήσεις
αντοχής, θερμομόνωσης και υγρομόνωσης.
Οροφή

Η οροφή κατασκευάζεται από αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πανέλ πολυουρεθάνης πάχους 40 mm με αμφίπλευρη επικάλυψη
γαλβανισμένων και βαμμένων ελασμάτων 0.5mm. Tα πάνελ παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 14509:2013 και φέρουν σήμανση
βαφή γίνεται με τη μέθοδο “roll-coating”, σε συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ 10169:2010+Α1:2012, με πάχος 20μ+5μ primer για την
εξωτερική πλευρά και 7μ primer για την εσωτερική και περιλαμβάνεται στο ολικό πάχος (TCTP). Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με το
πρότυπο EN 10143:2006. Η Πολυουρεθάνη (PUR)είναι πυκνότητας 42 kg/m3 με αντίδραση στην πυρά C-s3-d0. Ο αφρός PUR είναι
χημικά ουδέτερος, μη τοξικός και παράγεται με περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία χρησιμοποιώντας το Κανονικό Πεντάνιο ως
παράγοντα διογκώσεως (δίχως CFC, HCFC). Περιέχει μεγάλο ποσοστό κλειστών κυψελών >95%, προσφέροντας αντίσταση στην
απορρόφηση υγρασίας και τέλεια σύνδεση των μεταλλικών φύλλων. **Στους οικίσκους containers εσωτερικά  τοποθετείται ψευδοροφή.  
Ανάμεσα στην ψευδοροφή και την εξωτερική κυματοειδή λαμαρίνα τοποθετείται μόνωση πλάκας εξηλασμένης  πολυστερίνης πάχους 5
εκ.

Τοιχώματα
Οι περιμετρικοί τοίχοι είναι από θερμομονωτικό πανέλ ελάχιστου πάχους 40mm αντίστοιχων προδιαγραφών με τα πανελς της οροφής.
Tα θερμομονωτικά πανέλα έχουν πλαϊνά τύπου αρσενικό/θηλυκό ώστε να θηλυκώνουν το ένα μέσα στο άλλο και  συνδέονται μεταξύ
τους καθώς και με τον φέροντα οργανισμό με στέρεο τρόπο και με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να  εξασφαλίζονται οι βασικές απαιτήσεις
μονώσεως (αποκλειομένων των θερμογεφυρών) και με δυνατότητα εύκολης αποσύνδεσης σε περίπτωση επισκευής. Ιδιαίτερη φροντίδα
δίνεται για την υγρομόνωση των πανέλων στις επαφές  με τις κάσες των κουφωμάτων, στην οροφή και στους εσωτερικούς τοίχους του
λουτρού. Οι εσωτερικοί τοίχοι είναι επίσης από πανελς. Σε ειδικές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν  υλικά όπως το ξύλο,
επενδύσεις πέτρας, γυψοσανίδες,  τσιμεντοσανίδες και πολλά σύγχρονα υλικά

Αρμοκάλυπτρα
Εάν ο οικίσκος αποτελείται από ξεχωριστές μονάδες, σε όλα τα σημεία ένωσης αυτών τοποθετούνται κατάλληλα αρμοκάλυπτρα στο
χώρο οριστικής εγκατάστασης των οικίσκων  Στην ένωση της στέγης, τοποθετείται, επί  τόπου, ειδικό αρμοκάλυπτρο, έαν είναι δυνατό
ενιαίου μήκους, χωρίς ενώσεις.  
Κατεβάστε τον τιμοκατάλογο
Κατεβάστε το φυλλάδιο 2016
Κουφώματα
Οι οικίσκοι, ανάλογα με την χρήση τους φέρουν πόρτες, παράθυρα, ανοίγματα εξαερισμού κλπ.
Τα εξωτερικά κουφώματα που τοποθετούνται είναι κατά κανόνα συρόμενα επάλληλα κατασκευασμένα από ειδικά προφίλ
αλουμινίου και  διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα πάχους 4mm  ή προαιρετικά ενεργειακά PVC με διπλή       ενεργειακή υάλωση  
Planitherm 4-16-4mm, πλήρωση διακένου με αέριο Argon, συντελεστή θερμοπερατότητας τζαμιού Ug=1,1 W/m2. k και συντελεστή
θερμοπερατότητας πλαισίου Uw=1,3 W/m2.k Οι πόρτες φέρουν κλειδαριές ασφαλείας.
Εσωτερικές Laminate πόρτες: Πλαίσιο πόρτας ξύλινο, τύπου  FINGERJOINT γεμισμένο µε σταθεροποιητικό πυρήνα HONEYCOMB.
Η πόρτα είναι καλυμμένη και από τις δύο πλευρές µε MDF ΠΑΧΟΥΣ 6.4mm.  Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το περβάζι
είναι από κόντρα-πλακέ.  Κόλλες δύο συστατικών. Στάνταρ εξοπλισμός: Δύο μεντεσέδες βιδωτοί (μονοί). Κλειδαριά εσωτερικής
πόρτας (inox ή χρυσό), λάστιχο και χερούλι απλό. Extra δύναται να τοποθετηθούν παντογραφικά σχέδια & βέργες αλουμινίου.
Προαιρετικά τα εσωτερικά κουφώματα μπορεί να είναι PVC.
Εξωτερικά υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν πλαστικά ρολλά, κουνουπιέρες και κάγκελα αντιδιαρρηκτικής προστασίας

Δάπεδο
Τελική επιφάνεια δαπέδου από ομοιογενές PVC, υψηλής ποιότητας, πάχους 2mm, συγκολλημένο με  ισχυρή ακριλική   κόλλα
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του πλαστικού δαπέδου ή προαιρετικά Laminate, ή ακόμα και κεραμικά πλακίδια
Περιμετρικά του δαπέδου τοποθετείται προαιρετικά πλαστικό ή ξύλινο σοβατεπί, ύψους 5cm.

Ερμάρια κουζίνας  – Ντουλάπες - Έπιπλα
Εφόσον επιθυμείτε στον οικίσκο σας μπορούν να τοποθετηθούν έπιπλα και οικοσκευές όπως πολυκουζινάκι ή κουζίνα, ντουλάπες  
και γενικά οποιοσδήποτε εσωτερικός εξοπλισμός.
Οι εγκαταστάσεις γίνονται σύμφωνα, με τους κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων, της ΤΟΤΕΕ ,των διεθνών κανονισμών (VDE κλπ), των
κανονισμών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΕΜΕ), των προδιαγραφών της  ΔΕΗ και του ΕΛΟΤ και γενικά την ισχύουσα νομοθεσία για τα
κανάλια και γενικώς  όλα τα εξαρτήματα της ηλεκτρικής και τηλεφωνικής εγκατάστασης. Μπορούν να εγκατασταθούν και δίκτυα συναγερμού και
παρακολούθησης από απόσταση.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση κάθε οικίσκου αποτελείται από τις εξής γραμμές;
Γραμμές φωτισμού με μικροαυτόματο 10 Α για κάθε ανεξάρτητο χώρο
Γραμμές ρευματοδοτών με μικροαυτόματο 16 Α για κάθε ανεξάρτητο χώρο
Γραμμή για κλιματιστικό  με μικροαυτόματο 16 Α για κάθε ανεξάρτητο χώρο (εφόσον τοποθετείται κλιματιστικό)
Γραμμή για κουζίνα  με μικροαυτόματο 16 Α  (εφόσον τοποθετείται κουζίνα)
Γραμμή για θερμοσίφωνα  με μικροαυτόματο 16 Α  (εφόσον τοποθετείται wc)

Στην εξωτερική πλευρά από τον πίνακα έως το κατώτερο σημείο του οικίσκου, οδεύει αγωγός γειώσεως εντός  πλαστικού σωλήνα βαρέως τύπου

Υδραυλική εγκατάσταση
Η υδροδότηση του οικίσκου γίνεται από την κεντρική παροχή της ύδρευσης αφού παρεμβληθεί γενικός διακόπτης νερού (βάνα) Στο κόστος
περιλαμβάνεται η σύνδεση όλων των υδραυλικών ειδών με ύδρευση & αποχέτευση, μέχρι την εξωτερική πλευρά του οικίσκου. Οι σωλήνες που
χρησιμοποιoύνται για τα δίκτυα νερού, είναι πλαστικοί TUBORAMA ή θερμοκολλητικοί.  Τα εξαρτήματα ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις
εγκεκριμένες οδηγίες (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.).

Πρόσθετες Εγκαταστάσεις
Μπορεί να τοποθετηθεί τζάκι (μαντεμένια εστία) και καπνοδόχο από διπλό μονωμένο σωλήνα γαλβανισμένης λαμαρίνας.
Γενικά δύναται να τοποθετηθούν οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις υπάρχουν σε μια συμβατική κατασκευή.

Είδη υγιεινής
Στο λουτρό τοποθετούνται λευκά είδη υγιεινής αρίστης ποιότητας:
α) λεκάνη χαμηλής πιέσεως, πορσελάνινη. Δίπλα στη λεκάνη  τοποθετείται χαρτοθήκη.
β) καζανάκι πλύσεως της λεκάνης πλαστικό, χαμηλής πιέσεως με διακόπτη παροχής νερού.
γ) νιπτήρας από υαλώδη πορσελάνη με διάταξη υπερχείλισης ελάχιστων διαστάσεων 0.35mΧ0,50m με βαλβίδα επιχρωμιωμένη, με σιφόνι
ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο ή με ενιαίο εγκεκριμένο σύστημα σιφονισμού από πλαστικό  βαρέως τύπου. Η μπαταρία ζεστού-κρύου νερού είναι
αναμεικτική χρωμέ αρίστης ποιότητας, επικαθήμενη.
δ) πάνω από το νιπτήρα τοποθετείται καθρέπτης, ελαχίστων διαστάσεων 0,70mX0,50m. με, φωτιστικό & εταζέρα.     
Σε κατάλληλες θέσεις δίπλα από το νιπτήρα τοποθετούνται ποτηροθήκη, σαπουνοθήκη, καθώς και δύο άγκιστρα.
Παραγγελία - Χρόνος παράδοσης
Η διαδικασία της παραγγελίας είναι απλή και εκτελείται σε ελάχιστο χρόνο. Συντάσσονται άμεσα τα
ιδιωτικά συμφωνητικά, τα κατασκευαστικά σχέδια και οι μελέτες και επιλέγονται τα υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν βάση των προτιμήσεων σας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ξεκινάει η
κατασκευή. Ο χρόνος παράδοσης δεν ξεπερνά τις 20 εργάσιμες ημέρες. Θα χαρούμε να σας
ξεναγήσουμε από κοντά στις εγκαταστάσεις μας..

Μεταφορά Οικίσκων
Οι οικίσκοι μεταφέρονται εύκολά  με φορτηγό όχημα και τοποθετούνται με γερανό.
Το συνολικό τους βάρος δεν ξεπερνά συνήθως τους 2 τόνους, Η ΕΝΕΤΑ διαθέτει στόλο φορτηγών και
συνοδευτικών αυτοκίνητων καθώς και οχημάτων τεχνικής υποστήριξης. Η μεταφορά μπορεί να γίνει με
όχημα της εταιρίας μας ή με μεταφορέα που θα επιλέξετε εσείς.

Τοποθέτηση, Συντήρηση & Επισκευές
Οι τεχνικοί της ΕΝΕΤΑ group θα μεταβούν στον χώρο σας για να τοποθετήσουν τον οικίσκο σας, να
εκτελέσουν εργασίες συντήρησης ή να επιδιορθώσουν κάποια βλάβη.  Τηρούμε στο αρχείο μας
πλήρη λίστα με τα υλικά που προμηθευτήκατε από την εταιρία μας και τις τεχνικές τους προδιαγραφές
ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί να   μπορείτε εύκολα να αναζητήσετε πληροφορίες για αυτά και για
την συντήρησή τους.